Vid årsts skogsdag hos Ulrica Lind i hennes skog i Skallmöte besökte vi hennes vackra lövskog och Helener Reiter diskuterar här framtida åtgärder för skogsskötseln.

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!

Årets skogskvinna 2022 blev


KARIN EK från Asarum

STORT GRATTIS!
''


Karin Ek tv och ordf. Cecilia Rooth th


Läs motivering här!
Vill Du bli medlem:

medlemsavgiften kostar 200:-/år och betalas via Bankgiro

5092-3838, e-posta dina adressuppgifter till helene.reiter@grenverket.se eller fyll i nedan blankettÄr du intresserad av röjsågs-kurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142Grenverkets GDPR policy


 

Information in english